December 28, 2013

Janina Nectara, Fashion Avec Passion, Makeup Dior

Janina Nectara Fashion Avec Passion, dior, makeup

Janina Nectara Fashion Avec Passion, dior, makeup, smokey eyes, long hair